photograph

Vì sao mình chụp film?

Là thích máy, thích ảnh nên chụp vậy thôi.