book

Kinh Thánh

Hồi trước, mình có coi một phim Mỹ rất hay mà mình thấy hợp với hoàn cảnh Việt Nam bây giờ. Phim Book of Eli.

Presentation Patterns - A Recipe for Better Education Presentation

Giving a presentation is a scary experience for most developers.