windows

Setup Unix Shell on Windows

I used Cygwin, zsh, oh-my-zsh to have better Shell in Windows.

Rainmeter

Rainmeter, công cụ tùy biến giao diện Windows linh hoạt nhất tui từng biết