steve-jobs

Steve Jobs (1955 - 2011)

Vĩnh biệt Steve Jobs, kẻ luôn làm cả thế giới kinh ngạc