linux

Arch Linux - Nếu một ngày không có Windows

Cái giả thuyết Windows ngày nào đó sẽ biến mất thật xa vời, nhưng ít ra, tôi đã không dùng nó từ 2 năm nay, công việc cũng như cá nhân.

Speeding up Firefox

Dành cho các bạn đang xài linux, có chút bất tiện nếu sử dùng chức năng save tab.

Grub bootloader nhận phân vùng NTFS

Lỗi: Filesystem Type Unknown, Partition Type 0x7