Sài Gòn giãn cách xã hội

Nay là ngày đầu Sài Gòn giãn cách xã hội, mình ghi lại tình trạng hiện tại để sau này nhìn lại.

  • Mọi người mua đồ dự trữ nhiều hơn vài lần so với Tết.
  • Cửa hàng tiện lợi, siêu thị thường xuyên hết hàng.
  • Ngoài siêu thị, tiệm tạp hóa, những cửa hàng khác dừng hoạt động, kể cả Grabbike, cửa hàng take away.
  • Đi lại phải có lý do chính đáng, nếu không có thể bị phạt, vẫn chưa hiểu cơ chế kiểm soát thế nào.
  • Thành phố nhận thêm 700k liều vaccine.
  • Người từ bên ngoài vẫn vào được thành phố nếu có xét nghiệm âm tính.

Dự đoán của mình.

  • Thành phố sẽ cố gắng có thêm nhiều vaccine.
  • Tình trạng giãn cách có thể kéo dài nếu vaccine không được tiêm trên diện rộng.
  • Mua hàng ở siêu thị có nguy cơ lây nhiễm cao do tập trung đông trong không gian kín.

Mình đang ở ngoài Sài Gòn, mà giờ muốn vô cũng không được.

A small town near Saigon