Rainmeter

Rainmeter, công cụ tùy biến giao diện Windows linh hoạt nhất tui từng biết, một trong số ít phần mềm nguồn mở về giao diện và rất là tuyệt!

Windows 7 with Rainmeter